Erfaringer fra turen til NordKapp

Få bilen grundigt set efter inden afrejsen af dit sædvanlige værksted. Få evt. lavet en pakke med de mest nødvendige reservedele, som kan leveres tilbage efter turen modregnet de dele, der har været behov for at bruge.

Køreetaper - tid til at improvisere

Planlæg hjemmefra hvor langt man har lyst til at køre hver dag. Vær realistisk. Vi fandt hurtigt ud af, at den daglige distance ikke burde være mere en 300 km, hvis man skulle have sjælen med og tid til at opleve turen. Vi fandt også ud af, at det var en god ide at skiftes til at køre hver anden dag, lige som det var godt med en til to hviledage imellem etaperne, hvor det var muligt. Så var der tid til at fordøje indtrykkene, og se nogle af de lokale turistattraktioner og få detaljerne på plads til næste etape. Det er vigtigt at huske på, at en tur til Nordkapp er en lang tur, der godt må tage noget tid. Så giv dig god tid. Det vil du være glad for, når du er hjemme igen.

Kør selv med GPS og kort

En GPS er uundværlig på så lang en tur. Husk, at den skal være opdateret med sidste nye kort inden afrejsen. Hvis du skal bruge den til at finde konkrete steder til fx. overnatning er det en rigtig god ide, at have stedets GPS-koordinater eller en konkret gyldig adresse at indstille den efter. Det svenske blad Camping og Stuga eller mobil.Camping.se og tilsvarende blade for Norge og Finland .

Hvad koster turen – lav et budget for turen

Lav et økonomiske nøgletal hjemmefra, fx 1000 kr /dag, så man fra starten har en ide om, hvor meget man dagligt kan bruge til overnatning, mad og benzin mv. pr dag. Forsøg at holde øje med det daglige forbrug ud fra nøgletallet og de daglige bilag. Så undgår man økonomiske overraskelser på rejsen.

Husk kontanter og mindst to betalingskort

Husk kontanter. Brug fx kontanter til mad og seværdigheder og kreditkortet til overnatning og benzin. Det er vigtigt at huske på, at fx Visa kortet kun giver mulighed for at hæve 20.000 kr./inden for 30 dage og maks. 2000 Kr./dag. Vær opmærksom på at bestillinger via Internettet til fx fly og overnatning tæller med i det beløb man kan hæve. Det er meget nemt at overskride disse grænser på længere rejser. Så det er en god ide, hvis ægtefællen også har et aktivt hævekort, man kan trække på. Hav evt. også en anden type hævekort med fx MasterCard.

Og så er det en rigtig god ide at have en økonomisk reserve, fx hvis man løber ind i noget uforudset med bilen, hvis turen skal blive en succes.

Rejseforsikring og bilforsikring

Vær opmærksom på, at rejseforsikring man har, dækker i de lande man vil opholde sig i, for den periode man er på rejse. Ofte dækker rejseforsikringen kun for 30 dage som standard. Kontakt dit forsikringsselskab og få tjekket forsikringens dækning inden afrejsen. Sørg for at få tilstrækkelig dækning under hele rejsen. Husk også at have de relevante dokumenter med til bilen. Undersøg også hvordan man skal klare at få en havareret bil repareret og i værste fald transporteret hjem til Danmark. Spørg evt. FDM hvordan man skal forholde sig, hvis det bliver aktuelt.
  • Husk både gult og blåt sygesikringsbevis.
  • Husk bilforsikring og papirer og autohjælp


Overnatning, priser og hvad man får for pengene

Overnatning i udkanten af et byområde er ofte væsentligt billigere end inde i byerne. Vi kørte konsekvent efter campingpladser med gode hytter, der havde fuldt udstyr. Dvs. grej til madlavning, gode sovepladser og helst med bad og toilet. De steder hvor vi slog af på kravene, var der hvor vi viste, at vi ville køre videre allerede næste dag. Men der er også rigtig mange gode moteller og små hoteller, som man kan supplere med. Brug evt. GPSén til at finde dem. De fleste nyere GPS har en særlig funktion med netop det for øje.

Seværdigheder

Lav en liste hjemmefra med de seværdigheder man gerne vil se. Så man som minimum for set det man forventer. Det er ikke altid, man kan vide hvor lang tid der er brug for. Så vær åben for overraskelser. Ting tager tid. Spørg gerne på de lokale turistkontorer, om der er nogle gode seværdigheder i området eller interessante ting at se. De har som regel masser af gratis lokale kort og vejledninger, som man kan orienterer sig i. Giv dig god tid til at se og opleve. Det er ikke sikkert, at du nogen sinde kommer der igen.

Fiskemuligheder

I Norden er der mange rigtig gode fiskemuligheder. Nogle fiskesteder er gratis, men som regel skal der betales for et fiskekort lokalt. I Norge er der nogle forståelige skrappe regler om rengøring og desinficering af fiskegrej, når der skal fiskes i elvene. Dem skal man følge loyalt for at undgå at Gyrodactylus salaris. Det er en laksesnylter, som har udryddet laksebestanden i mange norske elve og derfor bekæmpes effektivt i norske elve. Så respekter det lokale arbejde.

Brugt fiskegrej, som agtes indført i Norge, skal derfor være grundigt rengjort og desinficeret for at undgå spredning af smitte. Kravet om desinfektion omfatter:
  • Stænger hjul, liner, kroge, spinnere, blink, fluer, fiskestøvler og andet udstyr, der kommer i kontakt med fiske vandet (gælder kun ferskvand). 
  • Efter desinfektionen skal fiskegrejet pakkes i en forseglet emballage, så det kan ses at fiskegrejet har været pakket ud efter desinfektionen. 
  • Rengøringen og desinfektionen af fiskegrejet skal attesteres af en dyrlæge, og dyrlægeattesten skal ledsage fiskegrejet ved indførslen til Norge. 
Desinfektion skal være udført med Virkon-S i en koncentration på 1% (10 gr./liter vand) ved neddypning eller overbrusning i 10 minutter.

Yderligere oplysninger kan fås ved skriftlig henvendelse til:

Statens Dyrehelsetilsyn, Ullevålsvn. 68, N- 0033 Oslo, NorgeIngen kommentarer:

Send en kommentar