lørdag den 10. juni 2017

Luleå til Kiruna

Kiruna 

Hotel Örnviken gjorde opmærksom på, at andre rejsende havde fortalt, at der på ruten mod Kiruna var mange rener på vejen også mod Narvik på denne årstid. Så vi skulle være opmærksomme på dyrene, for de flytter sig ikke for biler. Så vi drog af sted i flot solskin med fokus på dyrelivet og med udsigt til sneklædte fjelde. Luften var kølig, men det var en flot og lidt lang tur at køre til Kiruna.

Vi havde på mail været i kontakt med Samegården i Kiruna, og fået reserveret et værelse. Samegården er et samisk kulturcenter med et tilhørende lille hotel. Vi kendte det fra vores tur til Nordkapp, og syntes, at det var nogle fantastiske mennesker, der drev det lille center. Så vi overnattede på Samegården, og fik lejlighed til at gense Kiruna, som er under en voldsom ændring. Mere en 10.000 borger skal flyttes til en ny bydel, som er ved at blive opført. Årsagen er, at brydningen af den store jernmalmkile går ind under byen og på sigt, får den konsekvens, at ca. en tredjedel af bygningerne vil falde sammen, inden for de næste 10 til 20 år, og blive opslugt af malmbrydningen, Og det er baggrunden for det store flytteprojekt. Meget spændende at følge hele processen, og vi kunne da også se ændringer i bybilledet, siden vi var der i sommeren 2011.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar